Naujo vartotojo registracija

Pasirinkite prieigos lygįSvetainės naudojimosi taisyklės

Šios naudojimosi svetaine taisyklės yra taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi žemiau nurodyta internetine svetaine. Pradėdami naudotis žemiau nurodyta svetaine, Jūs įsipareigojate laikytis šių taisyklių reikalavimų.

Bendrosios nuostatos

 1. Interneto svetainė (toliau – Svetainė), viešai prieinama adresu https://intranet.vertimaigestais.lt/, nuosavybės teise priklauso ir yra kontroliuojama Lietuvių gestų kalbos vertimo centras (toliau – Centras), juridinio asmens kodas 188788380, buveinės adresas: I. Kanto g. 23, Kaunas.
 2. Visi šios Svetainės lankytojai (toliau – Vartotojai) turi laikytis šių Svetainės naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės). Įeidami į šią Svetainę, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Vartotojus, neatlikusius registracijos procedūros.
 3. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „Naudojimasis Svetaine“ yra suprantama ir aiškinama plečiamai: kaip bet kokių veiksmų atlikimas Vartotojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais.
 4. Centras pasilieka teisę keisti, koreguoti, papildyti ar pašalinti šias Taisykles, tačiau įsipareigoja publikuoti informaciją apie pakeitimus. Jei ir toliau naudositės Centro interneto svetaine, tai reikš, jog sutinkate su pakeitimais.

Privatumas

 1. Bet kokia asmeninė informacija, pateikta naudojantis Centro interneto svetaine, yra tvarkoma atsižvelgiant į Centro Duomenų apsaugos politiką. Su Duomenų apsaugos politika galite susipažinti adresu https://www.vertimaigestais.lt/duomenu-apsauga/

Paslaugos, prieinamos šioje svetainėje

 1. Svetainė suteikia vartotojams šias galimybes:
  • Žiūrėti vaizdo medžiagą, matyti užduotis.
 2. Vaizdinę medžiagą vartotojas gali naudoti tik asmeninėms reikmėms mokymosi proceso užtikrinimui. Bet koks kitas vaizdinės medžiagos naudojimas kategoriškai draudžiamas.

Vartotojo registracija, įsipareigojimai bei teisės

 1. Kad taptumėte registruotu Svetainės vartotoju, reikia užpildyti registracijos anketą.
 2. Visi registruoti Svetainės vartotojų asmeniniai duomenys yra apsaugoti pagal LR įstatymus.
 3. Atlikdamas Registraciją Vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis. Vartotojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Svetainės administratoriai turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Vartotojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis Svetainės administratoriai turi teisę nedelsiant ir nepranešus Vartotojui, neregistruoti Vartotojo, pašalinti Vartotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo.
 4. Vartotojas, užbaigęs naudojimosi Svetaine sesiją, turi pasitikrinti ar atsijungė nuo savo vartotojo paskyros. Svetainės administratoriai neatsako už jokius nuostolius ar išlaidas, kurios iškilo dėl tokio vartotojo elgesio, kuris neatitinka svetainės naudojimosi taisyklių.
 5. Jei vartotojas pamiršo savo slaptažodį, svetainės autorizavimo lange reikia nusiųsti pranešimą Svetainės administratoriams dėl slaptažodžio atnaujinimo, paspaudus nuorodą „Pamiršote savo slaptažodį?”. Naujas slaptažodis bus išsiųstas vartotojo registracijos anketoje nurodytu el. pašto adresu.
 6. Svetainės administratoriai turi teisę panaikinti vartotojo registraciją be vartotojo sutikimo, jei vartotojas nesilaiko ar pažeidžia interneto svetainės naudojimosi taisykles. Šiuo atveju visi asmeniniai vartotojo duomenys bus panaikinti.

Autorinės teisės ir šalutinės teisės

 1. Visos intelektinės nuosavybės teisės susijusios su Svetaine priklauso tik Centrui. Šių teisių pažeidimo atveju kaltas asmuo bus patrauktas atsakomybėn pagal LR norminių aktų reikalavimus bei privalės padengti visus nuostolius, kuriuos dėl tokios veikos patyrė Centras.
 2. Svetainėje patalpinti intelektinės nuosavybės objektai yra apsaugoti pagal Autorinių teisių įstatymą. Bet koks Svetainėje patalpintos intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas leidžiamas tik gavus raštišką Centro leidimą bei laikantis šių naudojimosi taisyklių.
 3. Griežtai draudžiama Svetainėje paskelbtą informaciją be interneto svetainės administratorių sutikimo atgaminti ir padaryti viešai prieinama kitose interneto svetainėse ar tradicinėse žiniasklaidos priemonėse arba bet kuriuo kitu belaidžiu būdu bet kokiu kitu ženklų, garsų ir vaizdų siuntimo prietaisu, platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant, o jei sutikimas gautas, būtina Svetainę nurodyti kaip šaltinį.

Nuorodos

 1. Svetainėje gali būti nuorodos į trečiųjų šalių svetaines, kurios nepriklauso Centrui. Nuorodos skelbiamos Vartotojo patogumui, ir Centras niekaip nekontroliuoja svetainių, į kurias pateiktos nuorodos, Centras nevertina tų svetainių turinio ir neprisiima atsakomybės už jose esantį turinį, tokių svetainių naudojimą ar prieigą prie tokių svetainių.

Kitos sąlygos

 1. Visi ginčai, iškilę tarp Centro  ir Svetainės vartotojų dėl šių taisyklių laikymosi, sprendžiami derybų keliu. Atvejais, jei ginčo nepavyktų išspręsti derybų keliu, jie bus sprendžiami pagal LR galiojančius norminius aktus, LR norminiuose aktuose numatyta tvarką.
 2. Už Svetainėje pateiktos medžiagos turinį ir jo atitikimą LR norminių aktų reikalavimams atsako konkrečios medžiagos rengėjas.

Atnaujinta: 2022 sausio 10 d.